เทศบาลตำบลแร่ ยินดีต้อนรับ
     
  เทศบาลตำบลแร่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อเราได้ที่ โทรศัพท์0-4216-4876 โทรสาร 0-4216-4855 E-Mail: admin@tambonrae.go.th